Biuro Usług Księgowych - DORADCA PODATKOWY Barbara Magierek
Dziś jest 24 czerwca 2024
O firmie DORADCA PODATKOWY
Usługi
Szkolenia
Kontakt
 • Sporządzanie biznes planów:
  - w celu uzyskania kredytów bankowych
  - w celu otrzymania zezwolenia na działalność w specjalnych strefach ekonomicznych
 • Prowadzenie:
  - podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  - ksiąg handlowych (pełna księgowość)
  - ewidencji przychodów (ryczałt)
  - rejestrów zakupu i sprzedaży VAT
  - innych ewidencji
 • Obsługa spraw pracowniczych:
  - sporządzanie list płac
  - prowadzenia kart przychodów pracowników
 • Sporządzanie wszelkich deklaracji podatkowych
 • Prowadzenie dokumentacji ZUS:
  - sporządzanie i przesyłanie deklaracji i raportów rozliczeniowych
  - sporządzanie i przesyłanie dokumentów zgłoszeniowych
  - przesyłanie dokumentów do ZUS drogą przekazu elektronicznego
 • Reprezantacja podatników przed organami skarbowymi oraz w zakresie sądowej kontroli decyzji administracyjnych w sprawach podatkowych:
  - sporządzanie odwołań do izb skarbowych
  - sporządzanie skarg do WSA i NSA
 • Udzielanie porad i opinii w zakresie prawa podatkowego
Projekt i wykonanie www.copycon.pl